WELCOME TO
http://daovang.free.fr/Banner_vn.jpg 

 QUỐC GIA VIỆT NAM


  


 

 

 
BÀI THƠ LINH THIÊNG

 Bái Thơ Chúc Mừng Năm Mới Quí Tỵ 2013THE IMPERIAL NGUYEN DYNASTY OF VIETNAM

TRIỀU ĐẠI NHÀ NGUYỄN HOÀNG TỘC VIỆT NAM

 

LIÊN MINH HOÀNG TỘC ĐÔNG NAM Á CHÂU

 

THE SOUTHEAST ASIA IMPERIAL & ROYAL LEAGUE

                                           

 

 

 

 

                                                                


                        

 

 

 

THE SYMBOLS   OF       CAMBODIA,              BURMA                               LAOS       


http://www.imperialvietnam.net/publishImages/index~~element327.gif

http://daovang.free.fr/HinhCaricarureBetterVietnam.png
Hoàng tộc Triều Nguyễn là Chủ quyền lănh thổ h́nh cong chữ S với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông, không có nước nào xâm chiến được.
 Sách Trời đă ghi sẵn từ khi Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đă khai Thiên lập Địa.
Bản phiên âm Hán-Việt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.
Bản dịch thơ:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời
THE INTERNATIONAL IMPERIAL EXPEDITING ACTION FORCES

& THE INTERNATIONAL IMPERIAL URGENT TASK FORCES

 

H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam : President


TUYÊN NGÔN NHÀ NGUYỄN v/v CÁCH MẠNG NHÂN HOÀ HOA SEN 

CÙNG TOÀN DÂN CHUYỂN ĐỘNG CỨU NGUY TỔ QUỐC 
Quốc Thư Mừng Tân Niên Quí Tỵ 2013

 


Ngài Hoàng Đế Bảo Đại nhận được thánh giáo Cơ Bút của Đức Thượng Đế giáng tại Thiên Lư Bửu Ṭa và thánh giáo này được Đạo Tỷ Ngọc Tuyết Tiên tại San Jose, California, Hoa kỳ gởi thiên lệnh qua Canne theo địa chỉ của Hoàng Đế Bảo Đại tại Pháp Quốc. Tuân hành Sắc Lệnh huyền nhiệm này của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, ngài nguyên Quốc Trưởng của Quốc Gia Việt Nam phải bay sang Hoa-kỳ để trao ấn chỉ và ban  Sắc Chỉ Hoàng Thân Nguyễn Phúc Bửu Chánh nhận sứ mạng của Hoàng Gia Triều Nguyễn Việt Nam với nhiệm vụ Nhiếp Chánh như là Thủ Tướng Chính Phủ Hoàng Gia của Quốc Gia Việt Nam Lưu Vong. Từ đó đến nay Hoàng Thân Nhiếp Chánh Nguyễn Phúc Bửu Chánh được 48 Quốc Gia trên thế giới và sự hợp tác của Đức Giáo Ḥang Benedict XVI, Chư Hoàng Đế, chư Đức Vua và Chư Tổng Thống Hoa-kỳ các nhiệm kỳ yểm trợ và làm việc chung cùng sự hổ trợ của Cơ Quan Toàn Cầu về An Ninh Quân Sự của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được công bố trong trang Web sau đây:

Vietnam - Nguyen Dynasty - Emperors of Annam

(Military Website of US-Global-Security)

 H.I.H. Cong Nuong Princess Phan Lien of Vietnam.
      Special Assistant to President H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam 
In charge of Internal Affairs.


H.I.H. Princess Dr. Cong Huyen Ton Nu Dai Trang Koerner : Vice-President

in charge of International Affairs.

H.I.H Princess Cong Huyen Ton Nu Phuong Thuy, GCDA. :
Assistant to Vice-President of  International Affairs.

 

Hau Tuoc Hoang Thich Dr. Nguyen Phuc Dai Phuoc Edward Koerner M.D, GCDA :

Central Imperial Secretary

                                                      NuHau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Dong Thanh Ingalls, GCDA :
Imperial Chancellor

 

“When we are not devoted to serve the People,
We cannot have the right to ask for the favors from the Nation”.

 

“An advocate for a Constitutional Monarchy is not a sign of desperation or an admission of defeat. The role to be played by the Monarchy
 should be one that shall bind the People together, acting as a symbol of unity for the Vietnamese, Montagnards,
and Khmer Krom people inside and outside of Vietnam.”
    

                                                     H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam

 

RELIGIOUS ADVISORS

 

The Religious International Imperial Council

 

Buddhist Religion

 

The Most Venerable Hoa Thuong Thich Giac Luong,

Chairman of Overseas Vietnamese Interfaith Council,
Vietnamese Bhikshu Buddhist Council

The Most Venerable Hoa Thuong Thich Giac Minh

The Most Venerable Hoa Thuong Thich Minh Tuyen

The Most Venerable Hoa Thuong Thich Nguyen Tri

The Most Venerable Thuong Toa Thich Huyen Viet

The Respected  VenerableDai Duc Thich Quang The

 

Thien Chua Giao

CatholicChurch

 

Respected CatholicFather Pham Quang Thuy (Vatican Roman Catholic)

 

BuddhistHoa Hao Religion

 

Respected VenerableImperial Nguyen LadyTran Thi Hoa dit Phan

Widow of The Late Lieutenant General Tran Quang Vinh

 

Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Ṭa Thánh Tây Ninh – Cao Đài Đại Đạo

 

Respected Hien Tai Nguyen Thanh Liem

Hiền Tài Nguyễn Phúc Thảo

 

Tin Lanh Giao

Evangelic Churches

 

Muc Su Tin Lanh Trọng Kính Nguyen Quang Minh, Huong Dao Viet Nam

ChristianPastor

Mục Sư Tin Lành Trọng Kính David Hoàng Linh
ChristianPastor  
 
Hội Thánh Trần Hưng Đạo

 

President ofCentral Hoi Thanh Tran Hung Dao

Respected Dignitary Tran Quoc Viet

 
THE INTERNATIONAL IMPERIAL STAFFS

AROUND THE WORLD :

 

Southeast Asia Imperial & Royal League :

 

In memoriam of The late Madam Marie de Roland-Peel :
Secretary-General of British Committee for Free Vietnam, Laos, Cambodia and Burma

 

In memoriam of The late Majesty Royal King Norodom Sihanook
The Kingdom of Cambodia : Principal Member 

 

Lady Olga Maitland : Former Royal Representative of The House of Commons,
The United Kingdom : Advisor

 

H.I.H. Prince Regent Kien Hoa Nguyen Phuc Buu Chanh of Vietnam : President

H.I.H. Prince Mangkra Souvannaphouma of Laos : Secretary-General

H.I.H. Crown Prince Shwebomin of Burma : Treasurer

H.I.H. Prince Norodom Ranariddh of Cambodia : Principal Member 

H.R.H. Raja (Prince) Jerry Remigius Kanagarajah – The Royal Family of Jaffna – Arya Chakravarti Dynasty : Honorary member  

H.R.H. Prince Sao Pan Thee of Shan of Myanmar – Royal House of Kanbawza : Honorary member

 

   

 

THEINTERNATIONAL IMPERIAL COUNCIL  

OF VIETNAM (IICV)

 

Ambassador at large :
Nu Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Ton Anh GCDA

 NuHau Tuoc Hoang Thich Professor Dr. Tran My-Van, PhD, GCDA
                                           University of South Australia

Ambassador for Europe & The United Kingdom & Russia :

HầuTước Hoang Thich Nguyen Phuc Can Linh, GCDA.

Russia :
Nam
Tuoc Nguyen Phuc Van Dung CDA (Commander Valery Yegorov) :

Delegate: Assistant to Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Can Linh, GCDA

 

The United Kingdom : 
Hau
Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Doan Minh, GCDA –
(Colonel Michael Mc Donnelly – London – Great Britain) : Ambassador

Association of Papal Orders in Great Britain of Pius IX St Gregory & St Sylvester :  Willappoint soon.

Respected Dignitary Russell Biggs : Delegate 

 

The USA : 

Respected Imperial Dignitary Nguyen Phuc Bao Thai : Delegate

                                 Hau Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc An Binh GODA (Mark Andrew Bickham) :                                           

                                     Delegate for New Orleans - USA

          John Francis Byrnes Jr. CDA : Delegate for Florida – USA

      Chev. Roger Sherman, Commander and Imperial Rank of Baron  

                            Delegate for Florida - USA

                  Matthew David Dupee : Delegate for Pennsylvania - USA

             TMH The Baron of Elphinstone, Commander and Imperial Rank of Baron :

                              Delegate for California – USA  

 

Bruxelles, Belgium :

Ba Tuoc Nguyen Phuc An Linh CDA

(Adelin Remy – Amanach de Bruxelles) :

Ambassador

Giao Su Cao Dai Giao Thuong Thanh Thanh : Delegate 

 

Ireland :

Ba Tuoc Nguyen Phuc David Minh Kien CDA : Delegate

 

Canada & French-Speaking (Francophone) Countries :
Hau
Tuoc Hoang Thich Professor Nguyen Phuc Minh Quang GCDA (Rene Le Clere) : Ambassador

 

Ontario – Canada : Nam Tuoc Nguyen Phuc Doan Hoang GODA (Denis Anthony Hoban) : Delegate

 

The Republic of France :
Hau
Tuoc Hoang Thich Doctorate Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ GCDA, 

French Academy : Ambassador    

Ba Tuoc Giuseppe de Bella, Royal Consultant to The late Majesty King Norodom Sihanook :  Delegate   

 

Germany : 
Hầu
Tước Hoàng Thích Dr. Nguyễn Phúc Thảo Hà, Ph.D, GCDA : Ambassador

 

Australia : 

Nam Tuoc Hoang Thich Nguyen Ba Nghiep (Baron) DELEGATE in Australia instead of Tran Van Ba.
Hầu Tước Hoàng Thích Dr. Scientist Vơ Thanh Liêm, Ph.D, GCDA : Ambassador

Michael David Boyd CDA : Delegate (To report to and come under Hau Tuoc Hoang Thich Professor Nguyen Phuc An Ton)

Ba Tuoc Trần Văn Bá, GODA : Delegate   

 

New-Zealand,

Oceania and Malaysia :
Hau
Tuoc Hoang Thich Professor Nguyen Phuc An Ton GCDA (Anthony M. Raman-Naikan) :  Ambassador

 

New- Zealand :

Ba Tuoc Nguyen Phuc Trung Chinh GODA, Delegate, Web-Master of Imperial Vietnam.net 

 

Japan : 
Nam Tuoc Hoang Thich Nguyen Phuc Tam Nhat Hung (Yoshihiko Okabe) : Ambassador

 

Netherlands (Holland) :
Ronald David Ginn CDA : Delegate

 

Uganda & Estonia :
Datu
Andres Linholm of Sulu-Count of Nagele :
Delegate

 

Spain :
Marquis Luis Manuel de Castro Santos - Marquis de Castro-Santos:

Delegate

Respected Dignitary Jesus M’ Toscerno Jimener : Delegate  

 

Greece :
Sadja
Panagiotis Rizopoulos : Delegate

 

Russia :
Nam Tuoc Nguyen Phuc Van Dung CDA (Commander Valery Yegorov) :
Delegate

 

Austria :
Jorg
C. Steiner : Delegate

 

Portugal : 
Hau
Tuoc Dr. Carlos Evaristo CDA : Ambassador

 

Hungary : 
Ba
Tuoc Dr. Nguyen Phuc Minh Phuong GCDA : Ambassador

(Dr. Tibor M. Cellor MD, DSc) :                            

 

Yugoslavia & The Balkin States : 
Ba
Tuoc Nguyen Phuc Minh Phuong MD, DSc:
Ambassador

 

Burma :
H.R.H. Prince Schwebomin of Burma GCDA : Crown Prince of Burma

 

Laos :
H.R.H. Prince Mankgra Souvannaphouma GCDA : Prince of Laos  

 

India :
H.R.H. Prince Divyarai Singh GCDA :
Ambassador

                             M.K of Barwani


 


 

Return into the Website of the Nguyen-Dynasty of Vietnam Trở lại trang Web của Hoàng Tộc Triều Nguyễn Quốc Gia Việt Nam

  
Số lượng đồng bào đă đọc đến hôm nay: Số người đọc đến hôm nay là: